THÔNG TIN CHI TIẾT

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Trích yếu nội dung:
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Số ban hành: 2732/KH-VHL
Ngày ban hành: 16/12/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 580
Ngày đến: 16/12/2022
Tải file: