THÔNG TIN CHI TIẾT

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 106/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/12/2022
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 596
Ngày đến: 26/12/2022
Tải file: