THÔNG TIN CHI TIẾT

Hướng dẫn xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Trích yếu nội dung:
Hướng dẫn xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Số ban hành: 2876/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 30/12/2022
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 01
Ngày đến: 03/01/2023
Tải file: