THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện

Trích yếu nội dung:

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện

Số ban hành: 3815/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 30/12/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa TT&DL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 05
Ngày đến: 04/01/2023
Tải file: