THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:
Ban hành Quy chế về việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 31/QĐ - VHL
Ngày ban hành: 05/01/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 11
Ngày đến: 05/01/2023
Tải file: