THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 01/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/01/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 51
Ngày đến: 27/01/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download