THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc

Số ban hành: 263/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 135
Ngày đến: 03/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download