THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tố chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tố chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Quyết định này thay thế 336/QĐ-VHL về việc phê duyệt Đề án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trung tâm TTTL

Số ban hành: 305/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 130
Ngày đến: 03/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download