THÔNG TIN CHI TIẾT

Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 397/KH-VHL
Ngày ban hành: 07/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 151
Ngày đến: 07/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download