THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thường xuyên giao tự chủ

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thường xuyên giao tự chủ

Số ban hành: 249/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 142
Ngày đến: 07/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download