THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định Hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho cán bộ khoa học trẻ

Số ban hành: 245/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 145
Ngày đến: 07/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download