THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Số ban hành: 10/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/01/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 57
Ngày đến: 27/01/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download