THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành Quy định về Quản lý các đề tài hợp tác với Bộ, ngành và địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 113/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 02/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 166
Ngày đến: 13/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download