THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Trích yếu nội dung:

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Số ban hành: 400/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 21/03/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 195
Ngày đến: 21/03/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download