THÔNG TIN CHI TIẾT

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025

Trích yếu nội dung:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025

Số ban hành: 2750/VPCP-KGVX
Ngày ban hành: 21/04/2023
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 279
Ngày đến: 25/04/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download