THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025

Trích yếu nội dung:

Thông báo kết quả mờ hồ sơ đề tài 7 hướng KHCN ưu tiên và Độc lập trẻ mở mới trong kế hoạch 2024-2025

Số ban hành: 1085/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 18/05/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 320
Ngày đến: 23/05/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download