THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc hợp nhất Phòng Lưu trữ thông tin khoa học và Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học và Công nghệ thông tin

Trích yếu nội dung:

Về việc hợp nhất Phòng Lưu trữ thông tin khoa học và Phòng Công nghệ thông tin thành Phòng Lưu trữ tư liệu khoa học và Công nghệ thông tin

Số ban hành: 48/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 01/06/2023
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/06/2023
Tải file: