THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc hợp nhất Phòng Thông tin khoa học và Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin, truyền thông khoa học và Sở hữu công nghiệp

Trích yếu nội dung:

Về việc hợp nhất Phòng Thông tin khoa học và Phòng Thông tin sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin, truyền thông khoa học và Sở hữu công nghiệp

Số ban hành: 49/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 01/06/2023
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/06/2023
Tải file: