THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc hợp nhất Phòng Dự báo phát triển khoa học và công nghệ và Phòng Nghiên cứu lịch thành phòng Nghiên cứu, Dự báo chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trích yếu nội dung:

Về việc hợp nhất Phòng Dự báo phát triển khoa học và công nghệ và Phòng Nghiên cứu lịch thành phòng Nghiên cứu, Dự báo chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Số ban hành: 50/QĐ-TTTL
Ngày ban hành: 01/06/2023
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 01/06/2023
Tải file: