THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội

Trích yếu nội dung:

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội       

Số ban hành: 10/2023/TT-BNV
Ngày ban hành: 26/06/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 389
Ngày đến: 29/06/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download