THÔNG TIN CHI TIẾT

Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Trích yếu nội dung:

Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Số ban hành: 06/2023/TT-BTTTT
Ngày ban hành: 30/06/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản: Thông tư
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 424
Ngày đến: 13/07/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download