THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin

Trích yếu nội dung:
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo Luật Tiếp cận thông tin
Số ban hành: 1826/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 14/09/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Thông tin - Xuất bản
Địa chỉ web:
Số đến: 554
Ngày đến: 14/09/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download