THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023

Trích yếu nội dung:

Giao điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023

Số ban hành: 2226/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 02/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 633
Ngày đến: 03/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download