THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 2217/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 02/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 632
Ngày đến: 03/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download