THÔNG TIN CHI TIẾT

Thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025

Trích yếu nội dung:

Thực hiện phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025

Số ban hành: 2656/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 02/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 634
Ngày đến: 03/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download