THÔNG TIN CHI TIẾT

Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệ kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trích yếu nội dung:

Đổi tên Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ vũ trụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành Hội đồng Khoa học ngành Công nghệ thông tin, Điện tử và Tự động hóa nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Số ban hành: 2316/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 17/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 651
Ngày đến: 17/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download