THÔNG TIN CHI TIẾT

Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trích yếu nội dung:

Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ Vũ trụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Số ban hành: 2315/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 16/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 652
Ngày đến: 17/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download