THÔNG TIN CHI TIẾT

ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu

Trích yếu nội dung:

ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu

Số ban hành: 2802/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 20/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Công văn
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 660
Ngày đến: 21/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download