THÔNG TIN CHI TIẾT

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 2465/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 29/11/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 672
Ngày đến: 29/11/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download