THÔNG TIN CHI TIẾT

Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30

Trích yếu nội dung:

Phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, mã số KC.14/21-30 

Số ban hành: 2846
Ngày ban hành: 01/12/2023
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 688
Ngày đến: 11/12/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download