THÔNG TIN CHI TIẾT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức

Trích yếu nội dung:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng và quản lý viên chức

Số ban hành: 85/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/12/2023
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 697
Ngày đến: 14/12/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download