THÔNG TIN CHI TIẾT

Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Trích yếu nội dung:

Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Số ban hành: 221/KH-TTTL
Ngày ban hành: 13/12/2023
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Công văn
Tên mục:
Địa chỉ web:
Số đến:
Ngày đến: 13/12/2023
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download