THÔNG TIN CHI TIẾT

Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Trích yếu nội dung:

Giao kinh phí nhiệm vụ thường xuyên giao tự chủ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Số ban hành: 2913/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 29/12/2023
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 11
Ngày đến: 08/01/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download