THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn ra năm 2004 của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trích yếu nội dung:

Về việc phê duyệt kế hoạch đoàn ra năm 2004 của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số ban hành: 237/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 20/02/2024
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 115
Ngày đến: 22/02/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download