THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 đối với Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 191/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 02/02/2024
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Hành chính - Tổng hợp
Địa chỉ web:
Số đến: 86
Ngày đến: 02/02/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download