THÔNG TIN CHI TIẾT

Về việc phê duyệt giao dự toán thu, chi NSNN đợt 1 năm 2024 trên hệ thống Tabmis

Trích yếu nội dung:

Về việc phê duyệt giao dự toán thu, chi NSNN đợt 1 năm 2024 trên hệ thống Tabmis

Số ban hành: 229/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 07/02/2024
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 125
Ngày đến: 22/02/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download