THÔNG TIN CHI TIẾT

Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Nga, Thạc sĩ, Chuyên viên cao cấp giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Vân Nga, Thạc sĩ, Chuyên viên cao cấp giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 458/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 15/03/2024
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 158
Ngày đến: 15/03/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download