THÔNG TIN CHI TIẾT

Điều động ông Ngô Văn Thanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (kèm theo biên chế và quỹ tiền lương) và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Điều động ông Ngô Văn Thanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu (kèm theo biên chế và quỹ tiền lương) và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 459/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 15/03/2024
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Quyết định
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 159
Ngày đến: 15/03/2024
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download