THÔNG TIN CHI TIẾT

Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu

Trích yếu nội dung:

Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn lâm KHCNVN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu: Danh mục văn bản

1 Phiếu Đề xuất nhiệm vụ - 2
2 Phiếu Đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ - 3
3 Bảng Tổng hợp phiếu đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ -  4
4 Danh sách nhiệm vụ - 5
5 Hồ sơ đăng ký xét chọn - 6
6 Đơn đăng ký - 8
7 Thuyết minh nhiệm vụ -  9
8 Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vu - 14
9 Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ -15
10 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ - 16
11 Bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ - 17
12 Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ - 18
13 Giấy xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ - 19
14 Phiếu nhận xét Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ -  21
15 Phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ - 23
16 Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ    - 25
17 Hồ sơ nhiệm vụ - 26
18 Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ -  28
19 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ -  29
20 Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ -  30
21 Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ -  32
22 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ - 33
23 Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt - 35
24 Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh - 36
25 Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ -  37
26 Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ - 39
27 Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN - 40
28 Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN - 41
29 Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN - 43
30 Biên bản đánh giá xếp loại - 45
31 Kết luận của hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ -  46
32 Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ -  47
33 Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN - 48

 

Số ban hành: 1496/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/10/2014
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 391
Ngày đến: 09/10/2014
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download