THÔNG TIN CHI TIẾT

Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ

Trích yếu nội dung:

Văn bản mẫu Quyết định Ban hành Quy định quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ khoa học trẻ

Số ban hành: 1499/QĐ-VHL
Ngày ban hành: 01/10/2014
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 396
Ngày đến: 13/10/2014
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download