THÔNG TIN CHI TIẾT

Mẫu Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức

Trích yếu nội dung:

Mẫu Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, công chức của Trung tâm Thông tin - Tư liệu dựa theo mẫu Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09-06-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 09/11/2016
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 09/11/2016
Tải file: