THÔNG TIN CHI TIẾT

Bản mẫu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Trích yếu nội dung:

Bản mẫu Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thuyết minh nhiệm vụ theo thông tư của Bộ Thông tin - Truyền thông

Từ khóa Bộ TTTT, Mẫu thuyết minh, dự toán kinh phí

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 12/05/2015
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Văn bản mẫu
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 12/05/2015
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download