THÔNG TIN CHI TIẾT

Chỉ thị vê Công tác quốc phòng, quân sự năm 2016

Trích yếu nội dung:

Chỉ thị về Công tác quốc phòng, quân sự năm 2016

Số ban hành: 01/CT-VHL
Ngày ban hành: 29/01/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 64
Ngày đến: 01/02/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download