THÔNG TIN CHI TIẾT

Công khai dự toán Thu -Chi năm 2016

Trích yếu nội dung:

Công khai dự toán Thu- Chi năm 2016
Tổng cộng: 11.349
Bằng chữ: Mười một tỉ, ba trăm bốn mươi chín triệu đồng.
 

Số ban hành: Không số
Ngày ban hành: 19/02/2016
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: Không số
Ngày đến: 19/02/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download