THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Thông báo kế hoạch duyệt quyết toán năm 2015

Trích yếu nội dung:

Thông báo kế hoạch duyệt quyết toán năm 2015:

Lịch duyệt quyết toán và kiểm tra tài chính năm 2015 : Trung tâm TTTL vào ngày 24-25/5/2016

Số ban hành: 804/VHL-KHTC
Ngày ban hành: 06/05/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ web:
Số đến: 320
Ngày đến: 10/05/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download