THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với JSPS giai đoạn 2017 - 2019

Trích yếu nội dung:

Hồ sơ đăng ký gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN qua Ban HTQT trước ngày 08/9/2016...

Số ban hành: 960/VHL-HTQT
Ngày ban hành: 30/05/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Hợp tác quốc tế
Địa chỉ web:
Số đến: 344
Ngày đến: 01/06/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download