THÔNG TIN CHI TIẾT

Công văn Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2016

Trích yếu nội dung:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp căn cứ hướng dẫn này để tổ chức thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị kịp thời trao đổi với cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu) để xem xét, giải quyết./.

Số ban hành: 90/HD-HĐGDQPAN
Ngày ban hành: 31/05/2016
Cơ quan ban hành: Chưa xác định cơ quan
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-90-HD-HDGDQPAN-danh-muc-doi-tuong-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-2016-313366.aspx
Số đến: 358
Ngày đến: 07/06/2016
Tải file: