THÔNG TIN CHI TIẾT

Chỉ thị Nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp giữa Học viện KHCN và các Viện Nghiên cứu chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc về hoạt động đào tạo sau đại học của Viện HLKHCNVN

Trích yếu nội dung:

Chỉ thị Nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp giữa Học viện KHCN và các Viện Nghiên cứu chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc về hoạt động đào tạo sau đại học của Viện HLKHCNVN

Số ban hành: 03/CT-VHL
Ngày ban hành: 09/09/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Chỉ thị
Tên mục: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ web:
Số đến: 494
Ngày đến: 12/09/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download