THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo tham gia đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017

Trích yếu nội dung:

Thông báo tham gia đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017

Số ban hành: 1855/VHL-ƯDTKCN
Ngày ban hành: 14/09/2016
Cơ quan ban hành: Viện Hàn lâm KHCNVN
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Khoa học - Công nghệ
Địa chỉ web:
Số đến: 501
Ngày đến: 14/09/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download