THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông báo kết quả Hội nghi giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Trích yếu nội dung:

Thông báo kết quả Hội nghi giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 của Trung tâm Thông tin - Tư liệu

Số ban hành: 219/TTTL
Ngày ban hành: 21/09/2016
Cơ quan ban hành: Trung tâm TTTL
Loại văn bản: Thông báo
Tên mục: Tổ chức - Cán bộ
Địa chỉ web:
Số đến: 219/TTTL
Ngày đến: 21/09/2016
Tải file:
Bạn phải đăng nhập để thấy được link download